Một số hình ảnh hoạt động tháng 5 năm 2014

Print
Một số hình ảnh hoạt động của Giảng viên và Sinh viên khoa Điện - ĐIện lạnh tháng 5 năm 2014

Hội giảng cấp trường:

Hội thi kiến thức chuyên ngành Điện lần 4 năm 2014: