Trang chủ Tin tức Thông Báo Sinh Viên

Thông Báo Sinh Viên

   
   
   
alt

Chiêu sinh lớp ngắn hạn 3/7 nghề tự động hóa

BM Tự Động Hóa xin thông báo đến các SV về việc mở lớp ngắn hạn 3/7 nghề tự động hóa như sau:

1.     Chương trình đào tạo 5 môdun:

-         Học viên hoàn thành 5 môdun (Đ-ĐL-TĐH01 đến Đ-ĐL-TĐH05) sẽ được cấp bằng 3/7 nghề tự động hóa của trường CĐKT Cao Thắng.

-         Thời gian học:

+ Các buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (17h45 đến 20h45).

+ Mỗi môdun học trong 4 tuần.

-         Đối tượng: tất cả học viên có nhu cầu học nghề tự động hóa.

2.     Chương trình đào tạo 2 môdun:

-         Học viên hoàn thành 2 môdun (Đ-ĐL-TĐH04 và Đ-ĐL-TĐH05) sẽ được cấp bằng 3/7 nghề tự động hóa của trường CĐKT Cao Thắng.

-         Thời gian học: linh động, sáng, chiều hoặc tối.

-         Đối tượng: Học sinh, sinh viên đã hoàn tất hệ cao đẳng hoặc cao đẳng nghề ngành điện công nghiệp, điện lạnh, kỹ thuật ô tô, cơ khí.

3.     Chương trình đào tạo 1 môdun:

-         Học viên hoàn thành 1 môdun (Đ-ĐL-TĐH05) sẽ được cấp bằng 3/7 nghề tự động hóa của trường CĐKT Cao Thắng.

-         Thời gian học: linh động, sáng, chiều hoặc tối.

-         Đối tượng: Học sinh, sinh viên đã hoàn tất hệ cao đẳng hoặc cao đẳng nghề ngành tự động hóa.

4.     Thời gian học:    Buổisáng:8:00-12:00

Buổichiều:13:00-17:00

Buổi tối: 17:45 – 20:45

5.     Học phí:800.000VND/họcviên/môdun

Chi tiết cho từng môđun như sau: