Trang chủ Tin tức Thông Báo Giảng Viên Lịch công tác tuần thứ 10 Khoa Điện Điện lạnh (Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 07/11/2015)

Lịch công tác tuần thứ 10 Khoa Điện Điện lạnh (Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 07/11/2015)

Email In
Đề nghị tất cả GV BM Điện công nghiệp và Tự động hóa có mặt tại VP khoa
vào ngày thứ 5 và thứ 6 ( từ 7h00 đến 17h00).

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

02/11

 

 

THỨ BA
03/11

 

 

 

THỨ TƯ
04/11

 

 

 

 

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời: Các ông/bà: Tấn Dũng, Thanh Trà, Thạnh, Thời Trung, Khưa, Thuận, Thành, Bình, Trung, Xuân Dũng, Dzũng, Phúc, Văn, Vũ, Phước

 

THỨ NĂM
05/11

 

08h30-17h00 tại phòng Truyền thống và phòng Hội thảo

Kiểm định giả định ABET cho hai chương trình Đ-ĐT và Cơ khí

Đề nghị các phòng, khoa hỗ trợ đoàn kiểm định tham quan cơ sở vật chất trong trường

(Xe đón đoàn tại Khách sạn lúc 08h30)

09h00-09h30 tại phòng Hội thảo

Họp đón đoàn kiểm định ABET

Kính mời: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.TC-HC, Trưởng/Phó khoa, bộ môn, các giảng viên tham gia biên soạn 02 chương trình Đ-ĐT và Cơ khí

 

 

THỨ SÁU
06/11

 

 

08h00-17h00 tại phòng Truyền thống và phòng Hội thảo

Kiểm định giả định ABET cho hai chương trình Đ-ĐT và Cơ khí

(Xe đón đoàn tại Khách sạn lúc 07h30)

16h30-17h00 tại phòng Hội thảo

Họp tổng kết với đoàn kiểm định ABET

Kính mời: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.TC-HC, Trưởng/Phó khoa, bộ môn, các giảng viên tham gia biên soạn 02 chương trình Đ-ĐT và Cơ khí

THỨ BẢY

07/11

 

16h00 tại Hội trường A

Vòng sơ khảo các tiết mục văn nghệ đã đăng ký (chuẩn bị cho vòng chung kết xếp hạng vào ngày 20/11/2015)

TP: BCH Công đoàn và các Tổ Công đoàn

Kính mời: Toàn thể CB-GV-VC quan tâm tham dự