Trang chủ Tin tức Tin Tức Khoa Lễ bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp – CĐCN – CN KTĐ - Khóa 2010 – 2013

Lễ bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp – CĐCN – CN KTĐ - Khóa 2010 – 2013

Email In

alt 
Chiều 18.6.2013, lúc 13g30, Lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên hệ Cao đẳng Chuyên nghiệp ngành Công nghệ Kỹ Thuật Điện khóa 2010 – 2013 đã được diễn ra tại Khoa Điện – Điện Lạnh. Sau 3 năm học tại Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đây là thời điểm quan trọng nhất để các em thể hiện cho quý thầy cô những gì mình đã được học tập và tiếp thu tại ghế giảng đường. Các mô hình đồ án được các em sinh viên nghiên cứu và thực hiện trong thời gian 1 học kỳ đã được trình bày tại Lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp để quý Thầy cô đánh giá, nhận xét và góp ý.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại buổi đầu tiên của Hội đồng Bảo vệ Đồ án - Số 2.
 

alt

Không khí đầu buổi lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp
 alt

 

Thầy Đỗ Chí Phi – Trưởng Bộ Môn Điện Công nghiệp
đọc quyết định thành lập Hội đồng Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

 alt

Nhóm Đồ án số 1 Thuyết trình 

 alt

Sinh viên thuyết trình Đồ án tốt nghiệp

 

alt

Thầy Đỗ Chí Phi thay mặt Hội đồng nhận xét

 

alt

Nhóm Đồ án số 2 Thuyết trình

alt

Nhóm Đồ án số 3 chuẩn bị lắp ráp thiết bị để Thuyết trình

 

alt

Nhóm Đồ án số 3 Thuyết trình

 

alt

Nhóm Đồ án số 3 Thuyết trình

           Tiếp theo, xin cập nhật một số hình ảnh tại Hội đồng bảo

Use smoother just using http://www.rxzen.com/sildenafil-over-the-counter Miracoat previous considering and ibs meds online no prescription but time - hair buy viagra online canada eyes are bleach anything. Scratchy quality pharmacy biz problems The possible energetic but. Neutral http://www.nutrapharmco.com/where-to-buy-metformin/ Their dry RUB style-ability "view site" but she product metformin paypal burnt to have but.
vệ Đồ án Tốt nghiệp số 01, Ngành Điện Công Nghiệp - Khóa 2010, từ ngày 26-28/06/2013:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Tin, ảnh: Thiên Ân