Lễ khai mạc "Hội thi kiến thức chuyên ngành điện lần V" năm 2015

In
Lễ khai mạc "Hội thi kiến thức chuyên ngành điện lần V" năm 2015