Trang chủ Giới thiệu Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

Email In
Hình tập thể Giảng viên khoa Điện - Điện lạnh:

I. Lãnh đạo Khoa
                                                             
 
                             Phó Trưởng Khoa                   Phó Trưởng Khoa                       Phó Trưởng Khoa                                                 
 
               
II.   Đội ngũ giảng viên: Số lượng 60 GV cơ hữu + 1 GV thỉnh ging  

1. Bộ môn Điện Công Nghiệp

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Đỗ Chí Phi TS. kỹ Thuật Điện Phó Khoa 0906767308 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
02 Lê Phong Phú Ths Kỹ Thuật Điện Phó Bộ Môn 0903617646 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
03 Phạm Văn Mạng KS GV 01213486626 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
04 Bùi Đông Hải Ths Kỹ Thuật Điện GV 0903155494 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
05 Phan Thanh Tú Ths Kỹ Thuật Điện GV 0988476007 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
06 Đặng Thanh Tùng Ths Kỹ Thuật Điện GV 0985370973 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
07 Nguyễn Thị Uyên Ths SPKT GV 0985565296 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
08 Nguyễn Bá Nhạ Ths Kỹ Thuật Điện GV 0902548811 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
09 Đào Quang Hoàng Sau ĐH GV 0908464180 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Nguyễn Tấn Thành Ths Kỹ Thuật Điện GV 0919083936 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Phan Đại Nghĩa Ths Kỹ Thuật Điện Phó Bộ Môn 0986457503 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Nguyễn Bảo Quốc Ths Kỹ Thuật Điện GV 0972246635 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Lê Thành Tâm ThS Kỹ Thuật Điện   0988114195 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Ngô Bá Việt NCS Kỹ Thuật Điện GV 0907689357 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Nguyễn Văn Hiền Ths Kỹ Thuật Điện GV 0978689289 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 Nguyễn Văn Lương Minh ThS Kỹ Thuật Điện GV 01683091004 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 Nguyễn Hoàng Linh ThS Kỹ Thuật Điện GV 01682739879 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 Nguyễn Quang Thông ThS Kỹ Thuật Điện GV 0908385289 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 Trần Văn Luân NCS 
Đài Loan
GV 0933449605 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 Văn Kinh Luân ThS Kỹ Thuật Điện GV 0985884935 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
21 Ngô Phi Thường NCS GV 0945720249 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
22 Phạm Văn Hiệp ThS GV 0974197134 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
23 Phạm Văn Nghĩa Ths Kỹ Thuật Điện GV 0938640385 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
24 Đoàn Quốc Đạt SĐH Kỹ Thuật Điện GV 0907627484 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
25 Phùng Văn Biển Ths Kỹ Thuật Điện GV 0988209652 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
26 Phạm Duy Thanh ThS GV 0902542090 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
27 Phạm Hữu Đức SĐH GV 01696264774 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
28 Lâm Hoàng Cát Tiên ThS GV 0357039093 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
29 Lý Thị Ngọc Chi Sau Đại học GV 0902566829 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
30 Phạm Duy Phước ThS GV 0982932631 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
31 Võ Đại Vân Sau Đại học GV 0373045641 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
32 Phùng Triệu Tân ThS GV 0332809315 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
33 Tô Đình Dự Sau Đại học GV 0705766258 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
34 Nguyễn Thái An Sau Đại học GV 0964490814  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
35 Tạ Anh Duy Sau Đại học GV 0365573145 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Bộ môn Tự Động Hóa

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Đặng Đắc Chi TS Trưởng BM 0913131692 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
02 Nguyễn Hoàng Duy ThS Phó BM 01699785973 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
03 Phạm Văn Thành Ths Tự Động Hóa Trưởng Khoa 0913608313 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
04 Ngô Thị Thanh Bình Ths Tự Động Hóa GV
Phó Phòng KHCN & HTQT
0909993716 ngo.thithanhbinh
@gmail.com
05 Nguyển Thủy Đăng Thanh Ths Tự Động Hóa GV 0908486022 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
06 Đoàn Minh Hải Ths Tự Động Hóa GV 0909687054 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
07 Hồ Thanh Vũ SĐH GV 0903190096 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
08 Cao Hoàng Vũ Ths Tự Động Hóa GV 0932511238 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
09 Đặng Ngọc Hưng SĐH Tự Động Hóa GV
TG
01682405564 hungdn.hcmut
@gmail.com
10 Phan Hồng Thiên SĐH Tự Động Hóa GV 0938799680 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Võ Ngọc Thi SĐH Tự Động Hóa GV 01693965479 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Cù Minh Phước ThS Tự Động Hóa GV 01682813763 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Nguyễn Văn Tính ThS GV 01678843600 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Lê Văn Nhành ThS GV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Ngô Minh Hoàng ThS GV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 Trịnh Quang Vũ ThS GV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Bộ bôn Điện Lạnh

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Lê Quang Huy Tiến sĩ kỹ thuật Phó Khoa 0903775152
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
02 Trường Hồng Anh Ths KT Nhiệt Trưởng Bộ môn 0903344798
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
03 Nguyễn Hữu Quyền Ths KT Nhiệt Phó Bộ môn 0909675704 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
04 Lê Đình Trung ThS KT Nhiệt GV 0918229694 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
05 Nguyễn Văn Bắc NCS KT Nhiệt GV 0974844033
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
06 Ngô Thị Minh Hiếu Ths KT Nhiệt GV 0932377096 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
07 Nguyễn Chí Thiện ThS KT Nhiệt GV 0934718527 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
08 Trần Minh Trí SĐH KT Nhiệt GV 01267456741 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
09 Trần Hữu Thương Tín ThS KT Nhiệt GV 0987950767 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Trần Thị Ngọc Diệp

SĐH

KT Nhiệt

GV 0905214242 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Ngô Minh Tân

KS

KT Nhiệt

GV 0976033003 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. alt
12 Lê Thái Sơn

ThS

KT Nhiệt

GV 01644597914 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. alt
13 Đặng Thị Trúc Linh

SĐH

KT Nhiệt

GV 01677733030 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. alt
14 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

SĐH

KT Nhiệt

GV 01203320800 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 TRẦN QUANG DANH

SĐH

KT Nhiệt

GV 01639314909 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 LÊ THANH ĐẠT ThS KT Nhiệt GV 0974171947 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 NGUYỄN-T-TRỌNG TUẤN ThS KT Nhiệt GV 0988861146 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.