Khoa Điện - Điện Lạnh

TUYỂN SINH NĂM 2020
1. CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH
2. CAO ĐẲNG CÁC NGHỀ


NGÀY HỘI KẾT NỐI

NHÀ TRƯỜNG - SINH VIÊN - DOANH NGHIỆP 2019
(TUYỂN DỤNG SINH VIÊN CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP)

********************************************
CÁC VIDEO VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA VÀ BÀI GIẢNG

********************************************

Giới thiệu ngành CNKT Điện - Điện tử (Chuyên ngành ĐCN)

  

 

 

HỘI THI GIỎI NGHỀ TP. HCM LẦN 11 - NĂM 2019 (NGÀNH TỰ ĐỘNG HOÁ)

HỘI THI GIỎI NGHỀ TP. HCM LẦN 11 - NĂM 2019 (NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP)

 

VIDEO GIỚI THIỆU:

Hội thi HSSV giỏi nghề TP. HCM lần 10 - năm 2018 (phần thi thực hành ngành Điện công nghiệp)
Hội thảo kết nối Sinh viên - Doanh nghiệp - Nhà trường (Khoa Điện - Điện lạnh)

Hình ảnh về buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp nhành CNKT Điện - Điện tử (CN Điện CN)
Giới thiệu về khoa Điện - Điện tử

Giới thiệu ngành CNKT Điều khiển và Tự động hoá

Giới thiệu máy CNC ba trục (Đồ án tốt nghiệp của sinh viên)
Giới thiệu máy CNC Laser (Đồ án tốt nghiệp của sinh viên)
Mô hình nhà thông minh 
(Đồ án tốt nghiệp của sinh viên)
Mô hình đồng hồ đo vạn năng (Đồ án tốt nghiệp của Sinh viên CD14)
Hệ thống SmartHome ETS3 (Đồ án tốt nghiệp của sinh viên

 

THÔNG TIN CÁC BỘ MÔN:

ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - TỰ ĐỘNG HÓA 

Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrUjim4WtSsfphGIXP6EZOQ

Facebook: https://www.facebook.com/diencaothang