Trang chủ News Tin Tức Khoa Giới thiệu ngành, Nghề đào tạo

Giới thiệu ngành, Nghề đào tạo

E-mail Print
Giới thiệu ngành, nghề đào tạo: Cao Đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử
Kiến thức:
-        Áp dụng được các kiến thức đại cương và cơ sở ngành vào các hoạt động nghề nghiệp, có năng lực tư duy giải quyết vấn đề, có kiến thức chuyên môn sâu, rộng để thực hiện thiết kế hệ thống điện – điện tử trong công nghiệp, các dây chuyền sản xuất tự động, các nhà máy đảm bảo an toàn, hiệu quả và có chất lượng cao.
Kỹ năng (Chuyên ngành Điện công nghiệp):      
-        Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và dụng cụ đồ nghề chuyên dùng trong các hoạt động nghề nghiệp; lắp đặt, sửa chữa được các thiết bị điện hạ áp, áp dụng đúng các biện pháp an toàn trong khi làm việc; lắp đặt, sửa chữa được các hệ thống điều khiển tự động; tính toán, lắp đặt mạng cung cấp điện hạ áp (U<1000V) và trang bị điện cho các máy móc có sử dụng điện năng trong mọi lĩnh vực; vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian…;có tác phong công nghiệp.
Thái độ:        
-        Nhận thức được tầm quan trọng của việc không ngừng học tập để nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp; chịu trách nhiệm về kết quả công việc; hiểu biết và cam kết thể hiện được trách nhiệm công dân, thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
-        Cán bộ kỹ thuật trong các công ty sản xuất, xây dựng trong lĩnh vực điện – điện tử; tư vấn hỗ trợbán hàng các mặt hàng Điện – Điện tử tại các công ty kinh doanh trang thiết bị Điện – Điện tử;cán bộ hướng dẫn, bồi dưỡng tay nghề cho những người có bậc trình độ thấp hơn.
Liên thông
-        Liên thông lên đại học như: ĐHBK TP.Hồ Chí Minh, ĐHSPKT TP.HCM
Liên hệ thông tin chi tiết:
 Đỗ Chí Phi (0903.648.261); Lê Phong Phú (0903.617.646); Phan Đại Nghĩa (0986.457.503); Huỳnh Xuân Dũng (0983.426.422)
 

Giới thiệu ngành, nghề đào tạo: Cao Đẳng Điện Công Nghiệp
Kiến thức:     
-        Có kiến thức chuyên môn sâu để phân tích được các bản vẽ về điện trong kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm, các công trình xây dựng dân dụng, các hệ thống cung cấp điện và các máy công cụ; hệ thống điều khiển tự động sử dụng các thiết bị điện tử ứng dụng như PLC, biến tần, các bộ lập trình cỡ nhỏ….
Kỹ năng:       
-        Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và dụng cụ đồ nghề chuyên dùng trong các hoạt động nghề nghiệp; lắp đặt, vận hành, sửa chữa được các thiết bị điện hạ áp, thi công và bảo trì các công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp theo các bản vẽ thiết kế; lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển trong các máy công cụ và dây chuyền sản xuất; vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian…; có tác phong công nghiệp.
Thái độ:
-        Nhận thức được tầm quan trọng của việc không ngừng học tập để nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp; chịu trách nhiệm về kết quả công việc; hiểu biết và cam kết thể hiện được trách nhiệm công dân, thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.           
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
-        Làm việc tại các nhà máy sản xuất trong lĩnh vực điện công nghiệp; thi công, bảo trì, lắp đặt hệ thống điện cho các tòa nhà cao tầng; tư vấn kỹ thuật, kinh doanh các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp
Liên thông
-        Liên thông lên đại học như: ĐHBK TP.Hồ Chí Minh, ĐHSPKT TP.HCM
Liên hệ thông tin chi tiết: Đỗ Chí Phi (0903.648.261); Lê Phong Phú (0903.617.646); Phan Đại Nghĩa (0986.457.503)
 

Giới thiệu ngành, nghề đào tạo: Trung Cấp Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng
Kiến thức:     
-        Kết hợp được các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để phân tích được sơ đồ điện của các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp;các bản vẽ điện chiếu sáng cho tòa nhà; mô tả được nguyên lý cấu tạo các loại máy điện như máy biến áp, máy điện đồng bộ, máy điện không đồng bộ và các loại máy điện đặc biệt khác.
Kỹ năng:       
-        Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và dụng cụ đồ nghề chuyên dùng trong các hoạt động nghề nghiệp; lắp đặt, vận hành, sửa chữa được các thiết bị điện dân dụng, thi công và bảo trì các công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp theo các bản vẽ thiết kế; lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện trong các máy công cụ; có tác phong công nghiệp.
Thái độ:        
-        Nhận thức được tầm quan trọng của việc không ngừng học tập để nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp; chịu trách nhiệm về kết quả công việc; hiểu biết và cam kết thể hiện được trách nhiệm công dân, thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.           
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
-        Làm việc tại các nhà máy sản xuất trong lĩnh vực điện công nghiệp; thi công, bảo trì, lắp đặt, vận hành các hệ thống điện cho các tòa nhà cao tầng; tư vấn kỹ thuật, kinh doanh các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp
Liên thông: Liên thông lên đại học như: ĐHSPKTTP.HCM
Liên hệ thông tin chi tiết: Đỗ Chí Phi (0903.648.261); Lê Phong Phú (0903.617.646); Phan Đại Nghĩa (0986.457.503)
=========================================================

Giới thiệu ngành, nghề đào tạo:. Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

 

Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc; qui trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp - các hệ thống nhiệt.

- Trình bày được những dấu hiệu hư hỏng, qui trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống; tính toán chọn thiết bị, vẽ được bản vẽ lắp đặt hệ thống máy lạnh, thông gió, máy điều hòa cục bộ - các hệ thống nhiệt.

Kỹ năng: - Nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh và các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp; các hệ thống nhiệt.

- Lắp đặt được, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp; các hệ thống nhiệt cơ bản.

Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: - Việc làm tại các nhà máy, công ty, các tập đoàn với khả năng thiết kế, hướng dẫn thi công, vận hành, sửa chữa, bảo trì các hệ thống lạnh, hệ thống nhiệt, thông gió, điều khiển - tự động các máy lạnh, điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp, lò hơi và máy sấy.

- Liên thông: Liên thông lên đại học như: ĐHSPKTTP.HCM
Liên hệ thông tin chi tiết: Trương Hồng Anh (0903.344.789); Nguyễn Hữu Quyền (0909.675.704); Lê Quang Huy (0903.775.152)
=======================================================

Giới thiệu ngành, nghề đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc; qui trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp.

- Trình bày được những dấu hiệu hư hỏng, qui trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết , cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống; tính toán chọn thiết bị, vẽ được bản vẽ lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ và máy điều hòa cục bộ.

Kỹ năng: - Nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh và các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp.

- Lắp đặt được, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp.

Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: - Việc làm tại các nhà máy, công ty, các tập đoàn với khả năng hướng dẫn và trực tiếp thi công, vận hành, giám sát, sửa chữa, bảo trì các hệ thống lạnh, thông gió và điều khiển tự động các máy lạnh, điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp.

- Liên thông: Liên thông lên đại học như: ĐHSPKTTP.HCM
Liên hệ thông tin chi tiết: Trương Hồng Anh (0903.344.789); Nguyễn Hữu Quyền (0909.675.704); Lê Quang Huy (0903.775.152)

Giới thiệu ngành, nghề đào tạo:Trung cấp công nghệ kỹ thuật Nhiệt

Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc; qui trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp.

- Trình bày được những dấu hiệu hư hỏng, qui trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết , cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống; đọc được bản vẽ lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ và máy điều hòa cục bộ.

Kỹ năng: - Nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh và các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng.

- Lắp đặt được, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng.

Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: - Việc làm tại các nhà máy, công ty, các tập đoàn với khả năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì các hệ thống lạnh, hệ thống nhiệt, thông gió, điều khiển- tự động các máy lạnh, điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp, thiết bị sấy, lò hơi.

- Liên thông: Liên thông lên đại học như: ĐHSPKTTP.HCM
Liên hệ thông tin chi tiết: Trương Hồng Anh (0903.344.789); Nguyễn Hữu Quyền (0909.675.704); Lê Quang Huy (0903.775.152)