Trang chủ News Tin Tức Khoa Hình ảnh sinh viên khoa Điện-Điện Lạnh K2012 bảo vệ ĐATN

Hình ảnh sinh viên khoa Điện-Điện Lạnh K2012 bảo vệ ĐATN

E-mail Print

Sáng ngày 22/07/2015, khoa Điện-Điện Lạnh đã bắt đầu tổ chức lễ bảo vệ ĐATN cho sinh viên khóa 2012. Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Bộ môn Tự Động Hóa:


Mô hình MPS của sinh viên Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa