Trang chủ News Tin Tức Khoa Hội giảng cấp Khoa năm học 2014 - 2015

Hội giảng cấp Khoa năm học 2014 - 2015

E-mail Print
Để chuẩn bị cho hội  giảng cấp trường năm học 2014 - 2015, Khoa Điện - Điện lạnh đang tổ chức hội giảng cấp Khoa để tuyển chọn các Giảng viên tham gia hội giảng, sau đây là một số hình ảnh: