Một số hình ảnh về buổi Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa CĐ Điện 2013

Print