Trang chủ Liên hệ
News
Khoa Điện - Điện Lạnh
Quản trị website Khoa

Address:
65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0283.8212360 (Số nội bộ 21(DCN - TDh); 22 (DL))
http://ddl.caothang.edu.vn