Trang chủ Giới thiệu Hình ảnh Hình ảnh Các video về hoạt động của khoa và các bài giảng

Các video về hoạt động của khoa và các bài giảng

E-mail Print
 

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CNKT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ K2016

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CNKT TỰ ĐỘNG HOÁ K2016

 

 

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CNKT NHIỆT (CƠ ĐIỆN LẠNH) K2016

LỚP EEIT TRƯỜNG ĐH VIỆT ĐỨC HỌC MÔN CONTACTOR CONTROL TECHNIQUE

 

 

ĐỒ ÁN LẮP ĐẶT NHÀ THÔNG MINH (CAO ĐẲNG KHOÁ 2016)

MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TRÊN CADe_SIMU

 

 

MÔ PHỎNG PLC ZEN
BẰNG PHẦN MỀM CADe_simu

HƯỚNG DẪN LẶP TRÌNH PLC ZEN

 

 

MÔ PHỎNG PLC LOGO
BẰNG PHẦN MỀM CADe_simu

HƯỚNG DẪN LẶP TRÌNH PLC LOGO 

SINH VIÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HOÁ K2016 LÀM ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN ĐIỆN MẶT TRỜI CƠ BẢN 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NGUỒN
BOARD MÁY LẠNH MONO


 

 

BÀI GIẢNG
ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỔNG QUAN

BÀI GIẢNG 
MÁY ĐIỆN TỔNG QUAN 

SINH VIÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HOÁ K2016 LÀM ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP