Trang chủ Giới thiệu Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

E-mail Print
Hình tập thể Giảng viên khoa Điện - Điện lạnh:

I. Lãnh đạo Khoa
                                                             
 
                             Phó Trưởng Khoa                   Phó Trưởng Khoa                       Phó Trưởng Khoa                                                 
 
               
II.   Đội ngũ giảng viên: Số lượng 60 GV cơ hữu + 1 GV thỉnh ging  

1. Bộ môn Điện Công Nghiệp

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Đỗ Chí Phi TS. kỹ Thuật Điện Phó Khoa 0906767308 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
02 Lê Phong Phú Ths Kỹ Thuật Điện Phó Bộ Môn 0903617646 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
03 Phạm Văn Mạng KS GV 01213486626 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
04 Bùi Đông Hải Ths Kỹ Thuật Điện GV 0903155494 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
05 Phan Thanh Tú Ths Kỹ Thuật Điện GV 0988476007 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
06 Đặng Thanh Tùng Ths Kỹ Thuật Điện GV 0985370973 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
07 Nguyễn Thị Uyên Ths SPKT GV 0985565296 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
08 Nguyễn Bá Nhạ Ths Kỹ Thuật Điện GV 0902548811 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
09 Đào Quang Hoàng Sau ĐH GV 0908464180 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
10 Nguyễn Tấn Thành Ths Kỹ Thuật Điện GV 0919083936 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11 Phan Đại Nghĩa Ths Kỹ Thuật Điện Phó Bộ Môn 0986457503 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
12 Nguyễn Bảo Quốc Ths Kỹ Thuật Điện GV 0972246635 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
13 Lê Thành Tâm ThS Kỹ Thuật Điện   0988114195 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
14 Ngô Bá Việt NCS Kỹ Thuật Điện GV 0907689357 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
15 Nguyễn Văn Hiền Ths Kỹ Thuật Điện GV 0978689289 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
16 Nguyễn Văn Lương Minh ThS Kỹ Thuật Điện GV 01683091004 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
17 Nguyễn Hoàng Linh ThS Kỹ Thuật Điện GV 01682739879 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
18 Nguyễn Quang Thông ThS Kỹ Thuật Điện GV 0908385289 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
19 Trần Văn Luân NCS 
Đài Loan
GV 0933449605 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
20 Văn Kinh Luân ThS Kỹ Thuật Điện GV 0985884935 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
21 Ngô Phi Thường NCS GV 0945720249 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
22 Phạm Văn Hiệp ThS GV 0974197134 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
23 Phạm Văn Nghĩa Ths Kỹ Thuật Điện GV 0938640385 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
24 Đoàn Quốc Đạt SĐH Kỹ Thuật Điện GV 0907627484 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
25 Phùng Văn Biển Ths Kỹ Thuật Điện GV 0988209652 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
26 Phạm Duy Thanh ThS GV 0902542090 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
27 Phạm Hữu Đức SĐH GV 01696264774 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
28 Lâm Hoàng Cát Tiên ThS GV 0357039093 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
29 Lý Thị Ngọc Chi Sau Đại học GV 0902566829 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
30 Phạm Duy Phước ThS GV 0982932631 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
31 Võ Đại Vân Sau Đại học GV 0373045641 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
32 Phùng Triệu Tân ThS GV 0332809315 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
33 Tô Đình Dự Sau Đại học GV 0705766258 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
34 Nguyễn Thái An Sau Đại học GV 0964490814  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
35 Tạ Anh Duy Sau Đại học GV 0365573145 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Bộ môn Tự Động Hóa

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Đặng Đắc Chi TS Trưởng BM 0913131692 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
02 Nguyễn Hoàng Duy ThS Phó BM 01699785973 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
03 Phạm Văn Thành Ths Tự Động Hóa Trưởng Khoa 0913608313 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
04 Ngô Thị Thanh Bình Ths Tự Động Hóa GV
Phó Phòng KHCN & HTQT
0909993716 ngo.thithanhbinh
@gmail.com
05 Nguyển Thủy Đăng Thanh Ths Tự Động Hóa GV 0908486022 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
06 Đoàn Minh Hải Ths Tự Động Hóa GV 0909687054 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
07 Hồ Thanh Vũ SĐH GV 0903190096 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
08 Cao Hoàng Vũ Ths Tự Động Hóa GV 0932511238 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
09 Đặng Ngọc Hưng SĐH Tự Động Hóa GV
TG
01682405564 hungdn.hcmut
@gmail.com
10 Phan Hồng Thiên SĐH Tự Động Hóa GV 0938799680 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11 Võ Ngọc Thi SĐH Tự Động Hóa GV 01693965479 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
12 Cù Minh Phước ThS Tự Động Hóa GV 01682813763 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
13 Nguyễn Văn Tính ThS GV 01678843600 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
14 Lê Văn Nhành ThS GV   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
15 Ngô Minh Hoàng ThS GV   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
16 Trịnh Quang Vũ ThS GV   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Bộ bôn Điện Lạnh

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Lê Quang Huy Tiến sĩ kỹ thuật Phó Khoa 0903775152
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
02 Trường Hồng Anh Ths KT Nhiệt Trưởng Bộ môn 0903344798
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
03 Nguyễn Hữu Quyền Ths KT Nhiệt Phó Bộ môn 0909675704 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
04 Lê Đình Trung ThS KT Nhiệt GV 0918229694 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
05 Nguyễn Văn Bắc NCS KT Nhiệt GV 0974844033
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
06 Ngô Thị Minh Hiếu Ths KT Nhiệt GV 0932377096 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
07 Nguyễn Chí Thiện ThS KT Nhiệt GV 0934718527 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
08 Trần Minh Trí SĐH KT Nhiệt GV 01267456741 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
09 Trần Hữu Thương Tín ThS KT Nhiệt GV 0987950767 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
10 Trần Thị Ngọc Diệp

SĐH

KT Nhiệt

GV 0905214242 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11 Ngô Minh Tân

KS

KT Nhiệt

GV 0976033003 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it alt
12 Lê Thái Sơn

ThS

KT Nhiệt

GV 01644597914 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it alt
13 Đặng Thị Trúc Linh

SĐH

KT Nhiệt

GV 01677733030 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it alt
14 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

SĐH

KT Nhiệt

GV 01203320800 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
15 TRẦN QUANG DANH

SĐH

KT Nhiệt

GV 01639314909 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
16 LÊ THANH ĐẠT ThS KT Nhiệt GV 0974171947 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
17 NGUYỄN-T-TRỌNG TUẤN ThS KT Nhiệt GV 0988861146 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it