Trang chủ Đoàn thể Chi Bộ

Chi Bộ

   
   

Danh sách Cán bộ, Giảng viên sinh hoạt Đảng tại chi bộ 3

DANH SÁCH CHI BỘ 3:

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ
1 Ngô Thị Thanh Bình Khoa Đ-ĐL ĐUV; Chi ủy viên
2 Lê Cảnh Kim Chi Phòng TCHC  
3 Đào Khánh Dư Hiệu trưởng  
4 Nguyễn Thị Kim Dung Phòng TCKT  
5 Lê Đình Kha Phòng TCHC PBT Đảng ủy
6 Bùi Đông Hải Khoa Đ-ĐL  
7 Lê Quang Huy Khoa Đ-ĐL  
8 Đỗ Chí Phi Khoa Đ-ĐL PBT Chi bộ
9 Lê Phong Phú Khoa Đ-ĐL  
10 Trần Văn Tài Phòng TCHC  
11 Nguyễn Văn Thái Phòng TCHC  
12 Nguyễn Thủy Đăng Thanh Khoa Đ-ĐL  
13 Phạm Văn Thành Khoa Đ-ĐL ĐUV; Bí thư chi bộ
14 Nguyễn Ngọc Trí Khoa Đ-ĐL  
15 Lê Đình Trung Khoa Đ-ĐL  
16 Phan Thanh Tú Khoa Đ-ĐL  
17 Đặng Thanh Tùng Khoa Đ-ĐL  
18 Trần Thị Hồng Vân Phòng TCKT